Browse By

Advertising

Дечково е три месеци во Македојнија, а го ,,спика‘‘ македонскиот подобро од ,,google translate‘‘(видео)

На нет се појави видео од еден дечко како оди во фитнес клуб. Тој таму се сретнува со двајца дечки кои тука вежбаат. Со нив почнува да комуницира, а по начинот на кој го зборува македонскиот јазик се добива впечаток дека тој не е од Македонија. Можеме да разбереме дека е голем љубител на учење на јазици, а македонскиот успеал да го совлада за три месеци, го позравуваме…