Browse By

Advertising

Како да го намалиме ризикот од канцер

Канцерот како една од нај распространетите болести на модерното живеење влијае на сите – младите и старите, богатите и сиромашните, мажите, жените и децата – и претставуваат огромно оптоварување за пациентите, семејствата и општествата. Ракот е една од водечките причини за смрт во светот.
Сепак, многу од овие смртни случаи може да се избегнат. Помеѓу 30-50% од случаите на канцер може да се спречат со здрав начин на живот, како што се избегнување на тутун и мерки за јавно здравје,како и имунизација против инфекции. Рутинските контроли се исто така многу значајни бидејќи рано детектирање на болеста значи навремен третман и поголема шанса за излекување. Додеканапациентитесоканцерводоценстадиум, треба да им се олесни страдањето со добра палијативна нега.
Светската здравствена организација ви препорачува начини за редуцирање на ризикот од канцер.