Browse By

Advertising

Само ретки и одбрани ја имаат оваа моќ: 4 отсто од луѓето тука гледаат нешто повеќе од бои, дали сте меѓу нив?

На фотографијта прво што гледате се јаки бои. Меѓутоа, на неа се гледа нешто што може да го забележат помалку луѓе.

Имено, само 4 отсто од популацијата всушност може да види дека меѓу боите се кријат и броеви.

Повеќето луѓе гледаат само 3 броеви, а ги има многу повеќе.

Потрудете се да влезете во тие 4 отсто од луѓето кои имаат одлична перцепција.