Connect with us

Македонија

Владата препорачува: Спуштајте ролетни, гответе во помали тенџериња, машината за перење полна, бојлерот …

Published

on

Владата донесе мерки за заштеда на струја до 15 отсто – за домаќинствата и компаниите се предвидени препораки, а за државните институции конкретни задолженија кои мора да се испочитуваат зашто во спротивно ќе следуваат санкции.

Мерките се однесуваат на домаќинставата, компаниите и државните институции, а ќе се применуваат од 1 септември 2022 до 31 март 2023 година.МИА ги објавува во целост донесените препораки на Владата за заштеда на електрична енергија до 15 отсто.

Препораки за домаќинставата

-​Користете го бојлерот за подготовка на топла вода само кога таа ви е потребна и тоа по можност во ниска тарифа на електрична енергија (евтина струја), без притоа да се наруши квалитетот на живеење. Не го поставувајте термостатот на бојлерот за топла вода до максимум. Колку е температурата на водата повисока, толку е и топлинската загуба кон околината повисока.

-​Избегнувајте позиционирање (вклучување) на ладилникот на (нај)ниски ​температури.

-​Користете ги разумно грејните тела во вашиот дом.

-​Во текот на денот користете го што е можно повеќе сонцето за осветлување како и за загревање на просторот во грејната сезона, додека во текот на ноќта во грејна сезона спуштајте ги ролетните и завесите.

– Во текот на денот во летна сезона спуштајте ги ролетните и завесите.

-​Не ги блокирајте и не ги покривајте грејните тела со мебел или завеси. Ако грејното тело е покриено, тогаш тоа помалку емитира топлина и помалку ја затоплува просторијата.

-​Користете ја машината за миење садови секогаш полна на ниска тарифа на електрична енергија.

-​Машината за перење алишта користете ја секогаш кога е полна и во време на ниска тарифа на електрична енергија.

-​Исклучувајте ги светилките во просториите во период кога подолго време ​не престојувате во нив.

-​Исклучувајте го компјутерот по завршувањето на работата со него.

-​Исклучувајте ги полначите за батерии од приклучниците (лап-топ, мобилни телефони).

-​Гответе во помали садови или во садови соодветни на големината на ринглата

– Заменете ги старите сијалици (со вжарено влакно) со компактни флуoресцентни сијалици или други соодветни со ознака за повисока класа на енергетска ефикасност.

-​Редовно менувајте ги филтрите на уредите за греење и на клима уредите во вашиот дом.

-​Користете енергетски ефикасни (CFL, LED) сијалици.

-​Поставете туш со малo протекување на вода во вашите купатила.

-​Изолирајте го таванот во вашиот  дом, подобрете ја изолацијата на надворешните ѕидови.

-​Изолирајте ги добро прозорците и надворешната врата во вашиот дом или заменете ги со нови кои имаат подобри карактеристики во однос на пренос на топлина (низок коефициент на топлопроводливост).

-​Намалете го навлегувањето на надворешниот воздух во објектот (процепи, пукнатини итн).

-При купувањето на нов производ преферирајте тој да биде со највисока класа на енергетска ефикасност (A+++, A++, А+, А). Уредот со повисока класа на енергетска ефикасност троши многу помалку енергија, а со тоа и пари во однос на уред кој што е означен со пониска класа на енергетска ефикасност.

– ​Исклучете го декоративното осветлување на фасадите на приватните објекти.

– ​Не користете осветлување на внатрешните простории кога има доволно дневна светлина.

-​Во сезона на ладење подесете ја температуратата на климатизерите не пониско од 27 степени, а во сезона на греење не повисоко од 20 степени.

– ​Доколку е возможно инсталирајте колекторски системи за загревање на вода.

– Користете скали наместо лифт доколку е соодветно за да се намали потрошувачката на енергија,

– Користете го клима уредот кога навистина е потребен и температурата прилагодете ја на разумно ниво.

– Кратко и интензивно проветрувајте ги просториите

-Доколку имате финансиски средства на располагање, подобрете ја енергетската ефикасност преку промена на енергетски ефикасни прозори, подобрување на изолацијата, подобрување на енергетската ефикасност на системите за греење и ладење, инвестирајте во фотоволтаични системи.

– Полнење на батериите на електричните тротинети во ниска тарифа на електрична енергија (евтина струја).

3.1 Задолженија за раководните лица во јавните институции и државните претпријатија

Заради настанатите состојби поврзани со енормниот пораст на цената на електричната енергија на регионалните пазари и недостатокот на сопствено производство на електрична енергија потребно е во периодот од 1 септември 2022 година до 31 март 2023 година, сите раководни лица на јавните институции на централно ниво а превземат соодветни мерки за да се намали потрошувачката на електрична и топлниска енергија за 15% споредено о истиот период од 2021/2022 година. За да може да се спроведе штедењето потребно е сите раководни лица во јавните институции да ги превземат сите неопходни мерки за организирање на процесот на работа во соодветни услови со примена на задолжителните мерки и тоа:

– Да се исклучи декоративното осветлување на фасадите на сите јавни објекти и културни споменици

– Да не се користи осветлување во внатрешните простории и канцелариите во јавните објекти во период кога има доволно дневна светлина

– Во јавните објекти, во сезона на ладење температурата на климатизерите да се местат не пониско од 27 степени, а во сезона на греење не повисоко од 20 степени

– Јавните институции, во рамките на буџетите, да инсталираат колекторски системи за загревање на вода, доколку тоа е разумно и исплатливо.

– Јавните институции да целосно да го исклучат осветлувањето во излозите во период после работно време.

– Да се заменат старите сијалици со вжарено влакно со компактни флуоресцентни сијалици.

– Редовно да се менуваат филтрите на грејните тела, односно клима уредите во работните простории.

– Да се заменат старите прозорци во работните простории со нови ПВЦ прозорци за да се намали провевот.

– Да се инсталираат интелигентни системи за управување со потрошувачката на енерегија.

– доколку има финансиски средства на располагање да се размисли да се инвестираат во подобрување на енергетската ефикасност во смисла промена на енергетски ефикасни прозори, подобрување на изолацијата, подобрување на енергетската ефикасност на системите за греење и ладење, инвестирање во фотоволтаични системи.

– Се задолжуваат сите институции

Denesen.mk

ЈОРМ: Републичкиот јавен oбвинител Јовески ја суспендира колешката Вилма Русковска од ОЈО за гонење организиран криминал и корупција

ВЛАДАТА СО ОДЛУКА ЗА ШТЕДЕЊЕ СТРУЈА: Државните институции од септември до април ќе се греат и ладат со ограничена температура

ЕКОНОМИЈА

ВЛАДИНИ МЕРКИ ЗА ШТЕДЕЊЕ СТРУЈА: Летово дење спуштајте ролетни, в зима користете го сонцето за светло и за топлење на просториите

/ 16.08.2022https://www.facebook.com/v2.6/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfe78fc07224614%26domain%3Ddenesen.mk%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdenesen.mk%252Ff372b1a75ed0a44%26relation%3Dparent.parent&container_width=355&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdenesen.mk%2F&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=false&show_faces=false&size=small https://www.facebook.com/v2.6/plugins/share_button.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2da969ca047844%26domain%3Ddenesen.mk%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdenesen.mk%252Ff372b1a75ed0a44%26relation%3Dparent.parent&container_width=359&href=https%3A%2F%2Fdenesen.mk%2Fvladini-merki-za-shtedenje-struja-letovo-denje-spushtajte-roletni-v-zima-koristete-go-sonceto-i-za-svetlo-i-zagrevanje-na-prostoriite%2F&layout=button_count&locale=en_US&mobile_iframe=true&sdk=joey&size=small https://www.facebook.com/v2.6/plugins/save.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3e3ce17d9c929%26domain%3Ddenesen.mk%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdenesen.mk%252Ff372b1a75ed0a44%26relation%3Dparent.parent&container_width=363&locale=en_US&sdk=joey&size=small&uri=https%3A%2F%2Fdenesen.mk%2Fvladini-merki-za-shtedenje-struja-letovo-denje-spushtajte-roletni-v-zima-koristete-go-sonceto-i-za-svetlo-i-zagrevanje-na-prostoriite%2F

ВЛАДИНИ МЕРКИ ЗА ШТЕДЕЊЕ СТРУЈА: Летово дење спуштајте ролетни, в зима користете го сонцето за светло и за топлење на просториите

Владата донесе мерки за заштеда на струја до 15 отсто – за домаќинствата и компаниите се предвидени препораки, а за државните институции конкретни задолженија кои мора да се испочитуваат зашто во спротивно ќе следуваат санкции.

Мерките се однесуваат на домаќинставата, компаниите и државните институции, а ќе се применуваат од 1 септември 2022 до 31 март 2023 година.МИА ги објавува во целост донесените препораки на Владата за заштеда на електрична енергија до 15 отсто.

Препораки за домаќинставата

-​Користете го бојлерот за подготовка на топла вода само кога таа ви е потребна и тоа по можност во ниска тарифа на електрична енергија (евтина струја), без притоа да се наруши квалитетот на живеење. Не го поставувајте термостатот на бојлерот за топла вода до максимум. Колку е температурата на водата повисока, толку е и топлинската загуба кон околината повисока.

-​Избегнувајте позиционирање (вклучување) на ладилникот на (нај)ниски ​температури.

-​Користете ги разумно грејните тела во вашиот дом.

-​Во текот на денот користете го што е можно повеќе сонцето за осветлување како и за загревање на просторот во грејната сезона, додека во текот на ноќта во грејна сезона спуштајте ги ролетните и завесите.

– Во текот на денот во летна сезона спуштајте ги ролетните и завесите.

-​Не ги блокирајте и не ги покривајте грејните тела со мебел или завеси. Ако грејното тело е покриено, тогаш тоа помалку емитира топлина и помалку ја затоплува просторијата.

-​Користете ја машината за миење садови секогаш полна на ниска тарифа на електрична енергија.

-​Машината за перење алишта користете ја секогаш кога е полна и во време на ниска тарифа на електрична енергија.

-​Исклучувајте ги светилките во просториите во период кога подолго време ​не престојувате во нив.

-​Исклучувајте го компјутерот по завршувањето на работата со него.

-​Исклучувајте ги полначите за батерии од приклучниците (лап-топ, мобилни телефони).

-​Гответе во помали садови или во садови соодветни на големината на ринглата

– Заменете ги старите сијалици (со вжарено влакно) со компактни флуoресцентни сијалици или други соодветни со ознака за повисока класа на енергетска ефикасност.

-​Редовно менувајте ги филтрите на уредите за греење и на клима уредите во вашиот дом.

-​Користете енергетски ефикасни (CFL, LED) сијалици.

-​Поставете туш со малo протекување на вода во вашите купатила.

-​Изолирајте го таванот во вашиот дом и подобрете ја изолацијата на надворешните ѕидови.

-​Изолирајте ги добро прозорците и надворешната врата во вашиот дом или заменете ги со нови кои имаат подобри карактеристики во однос на пренос на топлина (низок коефициент на топлопроводливост).

-​Намалете го навлегувањето на надворешниот воздух во објектот (процепи, пукнатини итн).

-При купувањето на нов производ преферирајте тој да биде со највисока класа на енергетска ефикасност (A+++, A++, А+, А). Уредот со повисока класа на енергетска ефикасност троши многу помалку енергија, а со тоа и пари во однос на уред кој што е означен со пониска класа на енергетска ефикасност.

– ​Исклучете го декоративното осветлување на фасадите на приватните објекти.

– ​Не користете осветлување на внатрешните простории кога има доволно дневна светлина.

-​Во сезона на ладење подесете ја температуратата на климатизерите не пониско од 27 степени, а во сезона на греење не повисоко од 20 степени.

– ​Доколку е возможно инсталирајте колекторски системи за загревање на вода.

– Користете скали наместо лифт доколку е соодветно за да се намали потрошувачката на енергија,

– Користете го клима уредот кога навистина е потребен и температурата прилагодете ја на разумно ниво.

– Кратко и интензивно проветрувајте ги просториите

-Доколку имате финансиски средства на располагање, подобрете ја енергетската ефикасност преку промена на енергетски ефикасни прозори, подобрување на изолацијата, подобрување на енергетската ефикасност на системите за греење и ладење, инвестирајте во фотоволтаични системи.

– Полнење на батериите на електричните тротинети во ниска тарифа на електрична енергија (евтина струја).

2. ​Препораки за бизнис заедницата

– Да се исклучи декоративното осветлување на фасадите на сите објекти

– ​Да не се користи осветлување во внатрешните простории, халите и канцелариите во објектите во период кога има доволно дневна светлина.

– ​Греење и ладење: во пр оизводните објекти, хали и канцеларии во сезона на ладење температурата на климатизерите да се подесува не пониско од 27 степени, а во сезона на греење не повисоко од 20 степени

– Да се исклучуваат сите компјутери по завршувањето на работата со него.

– Да се заменат старите сијалици со вжарено влакно со компактни флуоресцентни сијалици.

– Редовно да се менуваат филтрите на грејните тела, односно клима уредите во работните простории.

– При градба на нови градежни објекти или реконструкција на стари да се инсталира топлинска пумпа како високоефикасен систем за греење, ладење па дури и за подготовка на топла вода.

-Доколку компанијата има потреба од санитарна топла вода, да се инсталираат сончеви колектори за подготовка на санитарна топла вода.

– Да се заменат старите прозорци во работните простории со нови ПВЦ прозорци за да се намали провевот.

– Да се инсталираат интелигентни системи за управување во електромоторните погони.

– Да се применуваат нови технологии во подобрување на енергетските перформанси на индустриските постројки.

– Да се инсталира систем за управување со енергија во деловниот објект, како и во самиот технолошки процес.

Задолженија за јавните институции (Министерства, Агенции, органи на државна управа) и државни претпријатија

3.1 Задолженија за раководните лица во јавните институции и државните претпријатија

Заради настанатите состојби поврзани со енормниот пораст на цената на електричната енергија на регионалните пазари и недостатокот на сопствено производство на електрична енергија потребно е во периодот од 1 септември 2022 година до 31 март 2023 година, сите раководни лица на јавните институции на централно ниво а превземат соодветни мерки за да се намали потрошувачката на електрична и топлниска енергија за 15% споредено о истиот период од 2021/2022 година. За да може да се спроведе штедењето потребно е сите раководни лица во јавните институции да ги превземат сите неопходни мерки за организирање на процесот на работа во соодветни услови со примена на задолжителните мерки и тоа:

– Да се исклучи декоративното осветлување на фасадите на сите јавни објекти и културни споменици

– Да не се користи осветлување во внатрешните простории и канцелариите во јавните објекти во период кога има доволно дневна светлина

– Во јавните објекти, во сезона на ладење температурата на климатизерите да се местат не пониско од 27 степени, а во сезона на греење не повисоко од 20 степени

– Јавните институции, во рамките на буџетите, да инсталираат колекторски системи за загревање на вода, доколку тоа е разумно и исплатливо.

– Јавните институции да целосно да го исклучат осветлувањето во излозите во период после работно време.

– Да се заменат старите сијалици со вжарено влакно со компактни флуоресцентни сијалици.

– Редовно да се менуваат филтрите на грејните тела, односно клима уредите во работните простории.

– Да се заменат старите прозорци во работните простории со нови ПВЦ прозорци за да се намали провевот.

– Да се инсталираат интелигентни системи за управување со потрошувачката на енерегија.

– доколку има финансиски средства на располагање да се размисли да се инвестираат во подобрување на енергетската ефикасност во смисла промена на енергетски ефикасни прозори, подобрување на изолацијата, подобрување на енергетската ефикасност на системите за греење и ладење, инвестирање во фотоволтаични системи.

– Се задолжуваат сите институции на централно ниво од редот на своите вработени да опоределат лица кои ќе се грижат за намалување на потрошувачката на енергија, согласно наведените препораки, применувајќи чести контроли во текот на работното време, а особено после завршување на работното време, со цел намалување на потрошувачката за 15 % споредено со истиот месец од минатата година.

– Се задолжуваат јавните институции, Министерствата, Агенциите,државните претпријатија и сите други органи на државна управа на централно ниво, кои повеќе од 90 дена се снабдуваат со електрична енергија од снабдувачот со електрична енергија во краен случај, во најкус можен рок да извршат избор на снабдувач со електрична енергија на отворениот пазар.

3.2 Однесување на вработените во јавните институции и државните претпријатија

– Користење на скали наместо лифт, доколку е соодветно, за да се намали потрошувачката на енергија,

– Кратко и интензивно проветрување на просториите – во зима проветрување пред да се напушти канцеларијата, а во лето рано наутро кога воздухот надвор е свеж.

– Исклучување на светилките кога се напушта просторијата или може да се користи дневна светлина.

– Печатење само на оние документи кои се потребни и онолку копии колку што е неопходно.

– Да се исклучуваат сите компјутери по завршувањето на работата.

4. Препораки за општините и градот Скопје

4.1 Препораки за раководните лица во општините и градот Скопје и јавните претпријатија на општинско ниво

– Да се исклучи декоративното осветлување на фасадите на сите јавни објекти и културни споменици

– Да не се користи осветлување во внатрешните простории и канцелариите во јавните објекти во период кога има доволно дневна светлина

– Во јавните објекти, во сезона на ладење температурата на климатизерите да се местат не пониско од 27 степени, а во сезона на греење не повисоко од 20 степени

– Општините и градот Скопје, во рамките на буџетите, да инсталираат колекторски системи за загревање на вода, доколку тоа е разумно и исплатливо.

– Општините и градот Скопје целосно да го исклучат осветлувањето во излозите во период после работно време.

– Да се заменат старите сијалици со вжарено влакно со компактни флуоресцентни сијалици.

– Редовно да се менуваат филтрите на грејните тела, односно клима уредите во работните простории.

– Да се заменат старите прозорци во работните простории со нови ПВЦ прозорци за да се намали провевот.

– Да се инсталираат интелигентни системи за управување со потрошувачката на енерегија.

– Доколку има финансиски средства на располагање да се размисли да се инвестираат во подобрување на енергетската ефикасност во смисла промена на енергетски ефикасни прозори, подобрување на изолацијата, подобрување на енергетската ефикасност на системите за греење и ладење, инвестирање во фотоволтаични системи.

– Од редот на своите вработени да опоределат лица кои ќе се грижат за намалување на потрошувачката на енергија, согласно наведените препораки, применувајќи чести контроли во текот на работното време, а особено после завршување на работното време, со цел намалување на потрошувачката за 15 % споредено со истиот месец од минатата година.

4.2 Препораки за однесување на вработените во општините и градот Скопје и јавните претпријатија на општинско ниво

– Користење на скали наместо лифт, доколку е соодветно,

доколку е соодветно, за да се намали потрошувачката на енергија,

– Кратко и интензивно проветрување на просториите – во зима проветрување пред да се напушти канцеларијата, а во лето рано наутро кога воздухот надвор е свеж.

– Исклучување на светилките кога се напушта просторијата или може да се користи дневна светлина.

– Печатење само на оние документи кои се потребни и онолку копии колку што е неопходно.

– Да се исклучуваат сите компјутери по завршувањето на работата.

4.3 Препораки за јавното осветлување во општините и градот Скопје

Општините и градот Скопје да направат распоред, така што на половина од улиците и булеварите го исклучуваат јавното осветлување, наизменично, преку еден ден; или

5. Препорака за ЈП Патишта

Се препорачува на ЈП Патишта веднаш да отпочне со намалување на осветлувањето поставено на државните патишта до минимален сигурносен обем на осветлување на улици, плоштади и други објекти во земјава која ги опфаќа државните патишт

Владата донесе мерки за заштеда на струја до 15 отсто – за домаќинствата и компаниите се предвидени препораки, а за државните институции конкретни задолженија кои мора да се испочитуваат зашто во спротивно ќе следуваат санкции.

Македонија

И СТАВИЛ ЧАРШАФ ПРЕКУ ГЛАВАТА И ЗАПОЧНАЛ ПЕКОЛОТ – ги земал ножиците за сечење газа па ја прободел во врат медицинската сестра!

Published

on

Полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода Ф.Ј. (38) од Куманово, затоа што со остар предмет нападнал и повредил медицинска сестра на Инфективното одделение во Општата болница Куманово, вчера после полноќ, соопшти МВР.

Насилникот бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава.

Според информациите од кумановската болница, медицинската сестра била нападната додека ги извршувала своите работни задачи во амбуланта, кога од зад грб ѝ пришол напаѓачот и ѝ ставил чаршаф на главата, по што почнал да ја дави и да ја удира. Таа паднала на подот, по што тој ѝ ја затнал устата со рака за да не може да вика. Ги зел ножичките за сечење газа од бирото и ја прободел во левото рамо и по вратот, по што жената се онесвестила.

Мешницата ја слушнале нејзините колешки и дошле да видат што се случува, при што ја нашле на подот со чаршафот на глава во бесознание. Откако ја освестиле веднаш повикале полиција и го алармирале обезбедувањето. Насилникот во меѓувреме побегнал.

Не е познато како тој влегол во зградата, бидејќи влезните врати на одделнијата се заклучуваат на полноќ, а пациентите кои доѓаат подоцна се најавуват на ѕвоно ако имаат потреба од лекарска помош. Се претпоставува дека можеби се криел во собите или во тоалетите, или влегол преку некој прозорец. Што точно се случувало ќе утврдат безбедносните камери во болницата.

Директорката на Кумановската болница Снежана Захариева го потврди случајот и вели дека дежурната медицинска сестра е сместена на хирургија, нема знаци на внатрешни повреди, е стабилна, но вознемирена поради нападот.

Директорката претпоставува дека мотивот за нападот е финансиски, бидејќи сестрата била нападната додека ја средувала касата од дневната наплата на партиципација. На Одделението не недостасувале медикаменти, а напаѓачот не ги зел парите бидејќи наишле колегите.

Унијата на ЗМСТАС, предводена од здружението на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри „За нас“ јавно го осуди вчерашниот напад врз медицинската сестра од општата болница во Куманово.

Ова е уште еден случај во низата на немили настани кои се случуваат години наназад, и за кои Унијата постојано апелира дека покрај сите проблеми со кои сестринството се соочува во својата професија, условите за безбедност мора да бидат на највисоко ниво.

– Не можеме да кажеме дека вакви несакани случувања нема да се повторат и во иднина. Затоа го потенцираме моментот дека треба да се пронајдат решенија, а не само јавно истакнување на проблемот. Унијата смета дека е потребно да се води евиденција и да постои тек на постапка за ваквиот тип на немили настани. Да се задолжи Институтот за јавно здравје да понуди решение, кој патем имаше трудови за синдромот на согорување, стресот и безбедноста на работното место. Да се овозможат рехабилитации, продолжени годишни одмори и платени специјалистички прегледи. Реакциите по основ на овие случувања не се доволни. Безбедноста на медицинските сестри на работното место е од круцијално значење за целиот здравствен систем – истакнуваат од Унијата на ЗМСТАС.

Continue Reading

Македонија

Медицинска сестра прободена во врат во Кумановската болница

Published

on

Полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода Ф.Ј. (38) од Куманово, затоа што со остар предмет нападнал и повредил медицинска сестра на Инфективното одделение во Општата болница Куманово, вчера после полноќ, соопшти МВР.

Насилникот бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава.

Според информациите од кумановската болница, медицинската сестра била нападната додека ги извршувала своите работни задачи во амбуланта, кога од зад грб ѝ пришол напаѓачот и ѝ ставил чаршаф на главата, по што почнал да ја дави и да ја удира. Таа паднала на подот, по што тој ѝ ја затнал устата со рака за да не може да вика. Ги зел ножичките за сечење газа од бирото и ја прободел во левото рамо и по вратот, по што жената се онесвестила.

Мешницата ја слушнале нејзините колешки и дошле да видат што се случува, при што ја нашле на подот со чаршафот на глава во бесознание. Откако ја освестиле веднаш повикале полиција и го алармирале обезбедувањето. Насилникот во меѓувреме побегнал.

Не е познато како тој влегол во зградата, бидејќи влезните врати на одделнијата се заклучуваат на полноќ, а пациентите кои доѓаат подоцна се најавуват на ѕвоно ако имаат потреба од лекарска помош. Се претпоставува дека можеби се криел во собите или во тоалетите, или влегол преку некој прозорец. Што точно се случувало ќе утврдат безбедносните камери во болницата.

Директорката на Кумановската болница Снежана Захариева го потврди случајот и вели дека дежурната медицинска сестра е сместена на хирургија, нема знаци на внатрешни повреди, е стабилна, но вознемирена поради нападот.

Директорката претпоставува дека мотивот за нападот е финансиски, бидејќи сестрата била нападната додека ја средувала касата од дневната наплата на партиципација. На Одделението не недостасувале медикаменти, а напаѓачот не ги зел парите бидејќи наишле колегите.

Унијата на ЗМСТАС, предводена од здружението на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри „За нас“ јавно го осуди вчерашниот напад врз медицинската сестра од општата болница во Куманово.

Ова е уште еден случај во низата на немили настани кои се случуваат години наназад, и за кои Унијата постојано апелира дека покрај сите проблеми со кои сестринството се соочува во својата професија, условите за безбедност мора да бидат на највисоко ниво.

„Не можеме да кажеме дека вакви несакани случувања нема да се повторат и во иднина. Затоа го потенцираме моментот дека треба да се пронајдат решенија, а не само јавно истакнување на проблемот. Унијата смета дека е потребно да се води евиденција и да постои тек на постапка за ваквиот тип на немили настани. Да се задолжи Институтот за јавно здравје да понуди решение, кој патем имаше трудови за синдромот на согорување, стресот и безбедноста на работното место. Да се овозможат рехабилитации, продолжени годишни одмори и платени специјалистички прегледи. Реакциите по основ на овие случувања не се доволни. Безбедноста на медицинските сестри на работното место е од круцијално значење за целиот здравствен систем“,  истакнуваат од Унијата на ЗМСТАС.

Continue Reading

Македонија

Бугарскиот министер за надворешни работи: Казната за Алабаковски е мала

Published

on

Казната за Алабаковски е најлесната можна, реално очекувавме посериозна пресуда зашто според македонскиот закон за ова дело се изрекуваат од 6 месеци до 5 години, изјави бугарскиот министер за надворешни работи Николај Милков на денешниот редовен брифинг, додавајќи дека овој настан како и фудбалскиот натпревар откриле структурен проблем за правата на Бугарите во Северна Македонија. Милков иако првенствено рекол дека веќе нема да се осврнува на фудбалскиот натпревар, за да не го распалува жарот на оваа тема, која според него треба и да се затвори а за шестмесечната условна казна за Алабаковски, дека сепак е акт на независните судски инстанци, подоцна и двата настани ги окарактеризира како дела на омраза.

– Двете дела извршени во текот на неделата, се дела на омраза, тие испраќаат порака и до народот на Република Северна Македонија и до Бугарија а таа не е позитивна. Треба да се обрне внимание на тоа дека јазикот што е користен на натпреварот, е јазик што го користат политичарите.

Ова е слика на обиди за еродирање на досега постигнатите договори и им покажува на граѓаните на Република Северна Македонија каде стои земјата во однос на преговарачкиот процес со Европската Унија. Обидите за слободно толкување на францускиот предлог и создадената атмосфера во Република Северна Македонија не го фаворизираат процесот пред кого претстои долг пат за изодување. 

Сепак, Милков нагласил дека се уште гледа позитивно и не би навлегувал подлабоко во речникот на фудбалски агитации и дека тоа биле декларации наменети за внатрешна употреба во Македонија и на никаков начин не ја менувале обврската на земјава и во однос на билатералниот договор и во спроведувањето на предлогот на француското претседателство со ЕУ, брифирал Милков. Тој кратко ја коментираше и изјавата на македонскиот колега Бујар Османи дека „исходот од преговорите со Бугарија заврши со 3 спрема 1 за нас“, укажувајќи дека е за внатрешна употреба.

„Мислам дека тоа не е фудбалски натпревар и оваа реакција не е многу соодветна“, рекол Милков. Како што е познато во недела во Бугарија ќе се одржат 4 по ред парламентарни избори за помалку од две години.Аналитичарите стравуваат дека и претстојните избори нема да донесат ништо ново во делот на очекувањата за брзо формирање стабилна влада. 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Трендинг

Copyright © 2021 Булевар.мк