Connect with us

Македонија

Владата препорачува: Спуштајте ролетни, гответе во помали тенџериња, машината за перење полна, бојлерот …

Published

on

Владата донесе мерки за заштеда на струја до 15 отсто – за домаќинствата и компаниите се предвидени препораки, а за државните институции конкретни задолженија кои мора да се испочитуваат зашто во спротивно ќе следуваат санкции.

Мерките се однесуваат на домаќинставата, компаниите и државните институции, а ќе се применуваат од 1 септември 2022 до 31 март 2023 година.МИА ги објавува во целост донесените препораки на Владата за заштеда на електрична енергија до 15 отсто.

Препораки за домаќинставата

-​Користете го бојлерот за подготовка на топла вода само кога таа ви е потребна и тоа по можност во ниска тарифа на електрична енергија (евтина струја), без притоа да се наруши квалитетот на живеење. Не го поставувајте термостатот на бојлерот за топла вода до максимум. Колку е температурата на водата повисока, толку е и топлинската загуба кон околината повисока.

-​Избегнувајте позиционирање (вклучување) на ладилникот на (нај)ниски ​температури.

-​Користете ги разумно грејните тела во вашиот дом.

-​Во текот на денот користете го што е можно повеќе сонцето за осветлување како и за загревање на просторот во грејната сезона, додека во текот на ноќта во грејна сезона спуштајте ги ролетните и завесите.

– Во текот на денот во летна сезона спуштајте ги ролетните и завесите.

-​Не ги блокирајте и не ги покривајте грејните тела со мебел или завеси. Ако грејното тело е покриено, тогаш тоа помалку емитира топлина и помалку ја затоплува просторијата.

-​Користете ја машината за миење садови секогаш полна на ниска тарифа на електрична енергија.

-​Машината за перење алишта користете ја секогаш кога е полна и во време на ниска тарифа на електрична енергија.

-​Исклучувајте ги светилките во просториите во период кога подолго време ​не престојувате во нив.

-​Исклучувајте го компјутерот по завршувањето на работата со него.

-​Исклучувајте ги полначите за батерии од приклучниците (лап-топ, мобилни телефони).

-​Гответе во помали садови или во садови соодветни на големината на ринглата

– Заменете ги старите сијалици (со вжарено влакно) со компактни флуoресцентни сијалици или други соодветни со ознака за повисока класа на енергетска ефикасност.

-​Редовно менувајте ги филтрите на уредите за греење и на клима уредите во вашиот дом.

-​Користете енергетски ефикасни (CFL, LED) сијалици.

-​Поставете туш со малo протекување на вода во вашите купатила.

-​Изолирајте го таванот во вашиот  дом, подобрете ја изолацијата на надворешните ѕидови.

-​Изолирајте ги добро прозорците и надворешната врата во вашиот дом или заменете ги со нови кои имаат подобри карактеристики во однос на пренос на топлина (низок коефициент на топлопроводливост).

-​Намалете го навлегувањето на надворешниот воздух во објектот (процепи, пукнатини итн).

-При купувањето на нов производ преферирајте тој да биде со највисока класа на енергетска ефикасност (A+++, A++, А+, А). Уредот со повисока класа на енергетска ефикасност троши многу помалку енергија, а со тоа и пари во однос на уред кој што е означен со пониска класа на енергетска ефикасност.

– ​Исклучете го декоративното осветлување на фасадите на приватните објекти.

– ​Не користете осветлување на внатрешните простории кога има доволно дневна светлина.

-​Во сезона на ладење подесете ја температуратата на климатизерите не пониско од 27 степени, а во сезона на греење не повисоко од 20 степени.

– ​Доколку е возможно инсталирајте колекторски системи за загревање на вода.

– Користете скали наместо лифт доколку е соодветно за да се намали потрошувачката на енергија,

– Користете го клима уредот кога навистина е потребен и температурата прилагодете ја на разумно ниво.

– Кратко и интензивно проветрувајте ги просториите

-Доколку имате финансиски средства на располагање, подобрете ја енергетската ефикасност преку промена на енергетски ефикасни прозори, подобрување на изолацијата, подобрување на енергетската ефикасност на системите за греење и ладење, инвестирајте во фотоволтаични системи.

– Полнење на батериите на електричните тротинети во ниска тарифа на електрична енергија (евтина струја).

3.1 Задолженија за раководните лица во јавните институции и државните претпријатија

Заради настанатите состојби поврзани со енормниот пораст на цената на електричната енергија на регионалните пазари и недостатокот на сопствено производство на електрична енергија потребно е во периодот од 1 септември 2022 година до 31 март 2023 година, сите раководни лица на јавните институции на централно ниво а превземат соодветни мерки за да се намали потрошувачката на електрична и топлниска енергија за 15% споредено о истиот период од 2021/2022 година. За да може да се спроведе штедењето потребно е сите раководни лица во јавните институции да ги превземат сите неопходни мерки за организирање на процесот на работа во соодветни услови со примена на задолжителните мерки и тоа:

– Да се исклучи декоративното осветлување на фасадите на сите јавни објекти и културни споменици

– Да не се користи осветлување во внатрешните простории и канцелариите во јавните објекти во период кога има доволно дневна светлина

– Во јавните објекти, во сезона на ладење температурата на климатизерите да се местат не пониско од 27 степени, а во сезона на греење не повисоко од 20 степени

– Јавните институции, во рамките на буџетите, да инсталираат колекторски системи за загревање на вода, доколку тоа е разумно и исплатливо.

– Јавните институции да целосно да го исклучат осветлувањето во излозите во период после работно време.

– Да се заменат старите сијалици со вжарено влакно со компактни флуоресцентни сијалици.

– Редовно да се менуваат филтрите на грејните тела, односно клима уредите во работните простории.

– Да се заменат старите прозорци во работните простории со нови ПВЦ прозорци за да се намали провевот.

– Да се инсталираат интелигентни системи за управување со потрошувачката на енерегија.

– доколку има финансиски средства на располагање да се размисли да се инвестираат во подобрување на енергетската ефикасност во смисла промена на енергетски ефикасни прозори, подобрување на изолацијата, подобрување на енергетската ефикасност на системите за греење и ладење, инвестирање во фотоволтаични системи.

– Се задолжуваат сите институции

Denesen.mk

ЈОРМ: Републичкиот јавен oбвинител Јовески ја суспендира колешката Вилма Русковска од ОЈО за гонење организиран криминал и корупција

ВЛАДАТА СО ОДЛУКА ЗА ШТЕДЕЊЕ СТРУЈА: Државните институции од септември до април ќе се греат и ладат со ограничена температура

ЕКОНОМИЈА

ВЛАДИНИ МЕРКИ ЗА ШТЕДЕЊЕ СТРУЈА: Летово дење спуштајте ролетни, в зима користете го сонцето за светло и за топлење на просториите

/ 16.08.2022https://www.facebook.com/v2.6/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfe78fc07224614%26domain%3Ddenesen.mk%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdenesen.mk%252Ff372b1a75ed0a44%26relation%3Dparent.parent&container_width=355&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdenesen.mk%2F&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=false&show_faces=false&size=small https://www.facebook.com/v2.6/plugins/share_button.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2da969ca047844%26domain%3Ddenesen.mk%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdenesen.mk%252Ff372b1a75ed0a44%26relation%3Dparent.parent&container_width=359&href=https%3A%2F%2Fdenesen.mk%2Fvladini-merki-za-shtedenje-struja-letovo-denje-spushtajte-roletni-v-zima-koristete-go-sonceto-i-za-svetlo-i-zagrevanje-na-prostoriite%2F&layout=button_count&locale=en_US&mobile_iframe=true&sdk=joey&size=small https://www.facebook.com/v2.6/plugins/save.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3e3ce17d9c929%26domain%3Ddenesen.mk%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdenesen.mk%252Ff372b1a75ed0a44%26relation%3Dparent.parent&container_width=363&locale=en_US&sdk=joey&size=small&uri=https%3A%2F%2Fdenesen.mk%2Fvladini-merki-za-shtedenje-struja-letovo-denje-spushtajte-roletni-v-zima-koristete-go-sonceto-i-za-svetlo-i-zagrevanje-na-prostoriite%2F

ВЛАДИНИ МЕРКИ ЗА ШТЕДЕЊЕ СТРУЈА: Летово дење спуштајте ролетни, в зима користете го сонцето за светло и за топлење на просториите

Владата донесе мерки за заштеда на струја до 15 отсто – за домаќинствата и компаниите се предвидени препораки, а за државните институции конкретни задолженија кои мора да се испочитуваат зашто во спротивно ќе следуваат санкции.

Мерките се однесуваат на домаќинставата, компаниите и државните институции, а ќе се применуваат од 1 септември 2022 до 31 март 2023 година.МИА ги објавува во целост донесените препораки на Владата за заштеда на електрична енергија до 15 отсто.

Препораки за домаќинставата

-​Користете го бојлерот за подготовка на топла вода само кога таа ви е потребна и тоа по можност во ниска тарифа на електрична енергија (евтина струја), без притоа да се наруши квалитетот на живеење. Не го поставувајте термостатот на бојлерот за топла вода до максимум. Колку е температурата на водата повисока, толку е и топлинската загуба кон околината повисока.

-​Избегнувајте позиционирање (вклучување) на ладилникот на (нај)ниски ​температури.

-​Користете ги разумно грејните тела во вашиот дом.

-​Во текот на денот користете го што е можно повеќе сонцето за осветлување како и за загревање на просторот во грејната сезона, додека во текот на ноќта во грејна сезона спуштајте ги ролетните и завесите.

– Во текот на денот во летна сезона спуштајте ги ролетните и завесите.

-​Не ги блокирајте и не ги покривајте грејните тела со мебел или завеси. Ако грејното тело е покриено, тогаш тоа помалку емитира топлина и помалку ја затоплува просторијата.

-​Користете ја машината за миење садови секогаш полна на ниска тарифа на електрична енергија.

-​Машината за перење алишта користете ја секогаш кога е полна и во време на ниска тарифа на електрична енергија.

-​Исклучувајте ги светилките во просториите во период кога подолго време ​не престојувате во нив.

-​Исклучувајте го компјутерот по завршувањето на работата со него.

-​Исклучувајте ги полначите за батерии од приклучниците (лап-топ, мобилни телефони).

-​Гответе во помали садови или во садови соодветни на големината на ринглата

– Заменете ги старите сијалици (со вжарено влакно) со компактни флуoресцентни сијалици или други соодветни со ознака за повисока класа на енергетска ефикасност.

-​Редовно менувајте ги филтрите на уредите за греење и на клима уредите во вашиот дом.

-​Користете енергетски ефикасни (CFL, LED) сијалици.

-​Поставете туш со малo протекување на вода во вашите купатила.

-​Изолирајте го таванот во вашиот дом и подобрете ја изолацијата на надворешните ѕидови.

-​Изолирајте ги добро прозорците и надворешната врата во вашиот дом или заменете ги со нови кои имаат подобри карактеристики во однос на пренос на топлина (низок коефициент на топлопроводливост).

-​Намалете го навлегувањето на надворешниот воздух во објектот (процепи, пукнатини итн).

-При купувањето на нов производ преферирајте тој да биде со највисока класа на енергетска ефикасност (A+++, A++, А+, А). Уредот со повисока класа на енергетска ефикасност троши многу помалку енергија, а со тоа и пари во однос на уред кој што е означен со пониска класа на енергетска ефикасност.

– ​Исклучете го декоративното осветлување на фасадите на приватните објекти.

– ​Не користете осветлување на внатрешните простории кога има доволно дневна светлина.

-​Во сезона на ладење подесете ја температуратата на климатизерите не пониско од 27 степени, а во сезона на греење не повисоко од 20 степени.

– ​Доколку е возможно инсталирајте колекторски системи за загревање на вода.

– Користете скали наместо лифт доколку е соодветно за да се намали потрошувачката на енергија,

– Користете го клима уредот кога навистина е потребен и температурата прилагодете ја на разумно ниво.

– Кратко и интензивно проветрувајте ги просториите

-Доколку имате финансиски средства на располагање, подобрете ја енергетската ефикасност преку промена на енергетски ефикасни прозори, подобрување на изолацијата, подобрување на енергетската ефикасност на системите за греење и ладење, инвестирајте во фотоволтаични системи.

– Полнење на батериите на електричните тротинети во ниска тарифа на електрична енергија (евтина струја).

2. ​Препораки за бизнис заедницата

– Да се исклучи декоративното осветлување на фасадите на сите објекти

– ​Да не се користи осветлување во внатрешните простории, халите и канцелариите во објектите во период кога има доволно дневна светлина.

– ​Греење и ладење: во пр оизводните објекти, хали и канцеларии во сезона на ладење температурата на климатизерите да се подесува не пониско од 27 степени, а во сезона на греење не повисоко од 20 степени

– Да се исклучуваат сите компјутери по завршувањето на работата со него.

– Да се заменат старите сијалици со вжарено влакно со компактни флуоресцентни сијалици.

– Редовно да се менуваат филтрите на грејните тела, односно клима уредите во работните простории.

– При градба на нови градежни објекти или реконструкција на стари да се инсталира топлинска пумпа како високоефикасен систем за греење, ладење па дури и за подготовка на топла вода.

-Доколку компанијата има потреба од санитарна топла вода, да се инсталираат сончеви колектори за подготовка на санитарна топла вода.

– Да се заменат старите прозорци во работните простории со нови ПВЦ прозорци за да се намали провевот.

– Да се инсталираат интелигентни системи за управување во електромоторните погони.

– Да се применуваат нови технологии во подобрување на енергетските перформанси на индустриските постројки.

– Да се инсталира систем за управување со енергија во деловниот објект, како и во самиот технолошки процес.

Задолженија за јавните институции (Министерства, Агенции, органи на државна управа) и државни претпријатија

3.1 Задолженија за раководните лица во јавните институции и државните претпријатија

Заради настанатите состојби поврзани со енормниот пораст на цената на електричната енергија на регионалните пазари и недостатокот на сопствено производство на електрична енергија потребно е во периодот од 1 септември 2022 година до 31 март 2023 година, сите раководни лица на јавните институции на централно ниво а превземат соодветни мерки за да се намали потрошувачката на електрична и топлниска енергија за 15% споредено о истиот период од 2021/2022 година. За да може да се спроведе штедењето потребно е сите раководни лица во јавните институции да ги превземат сите неопходни мерки за организирање на процесот на работа во соодветни услови со примена на задолжителните мерки и тоа:

– Да се исклучи декоративното осветлување на фасадите на сите јавни објекти и културни споменици

– Да не се користи осветлување во внатрешните простории и канцелариите во јавните објекти во период кога има доволно дневна светлина

– Во јавните објекти, во сезона на ладење температурата на климатизерите да се местат не пониско од 27 степени, а во сезона на греење не повисоко од 20 степени

– Јавните институции, во рамките на буџетите, да инсталираат колекторски системи за загревање на вода, доколку тоа е разумно и исплатливо.

– Јавните институции да целосно да го исклучат осветлувањето во излозите во период после работно време.

– Да се заменат старите сијалици со вжарено влакно со компактни флуоресцентни сијалици.

– Редовно да се менуваат филтрите на грејните тела, односно клима уредите во работните простории.

– Да се заменат старите прозорци во работните простории со нови ПВЦ прозорци за да се намали провевот.

– Да се инсталираат интелигентни системи за управување со потрошувачката на енерегија.

– доколку има финансиски средства на располагање да се размисли да се инвестираат во подобрување на енергетската ефикасност во смисла промена на енергетски ефикасни прозори, подобрување на изолацијата, подобрување на енергетската ефикасност на системите за греење и ладење, инвестирање во фотоволтаични системи.

– Се задолжуваат сите институции на централно ниво од редот на своите вработени да опоределат лица кои ќе се грижат за намалување на потрошувачката на енергија, согласно наведените препораки, применувајќи чести контроли во текот на работното време, а особено после завршување на работното време, со цел намалување на потрошувачката за 15 % споредено со истиот месец од минатата година.

– Се задолжуваат јавните институции, Министерствата, Агенциите,државните претпријатија и сите други органи на државна управа на централно ниво, кои повеќе од 90 дена се снабдуваат со електрична енергија од снабдувачот со електрична енергија во краен случај, во најкус можен рок да извршат избор на снабдувач со електрична енергија на отворениот пазар.

3.2 Однесување на вработените во јавните институции и државните претпријатија

– Користење на скали наместо лифт, доколку е соодветно, за да се намали потрошувачката на енергија,

– Кратко и интензивно проветрување на просториите – во зима проветрување пред да се напушти канцеларијата, а во лето рано наутро кога воздухот надвор е свеж.

– Исклучување на светилките кога се напушта просторијата или може да се користи дневна светлина.

– Печатење само на оние документи кои се потребни и онолку копии колку што е неопходно.

– Да се исклучуваат сите компјутери по завршувањето на работата.

4. Препораки за општините и градот Скопје

4.1 Препораки за раководните лица во општините и градот Скопје и јавните претпријатија на општинско ниво

– Да се исклучи декоративното осветлување на фасадите на сите јавни објекти и културни споменици

– Да не се користи осветлување во внатрешните простории и канцелариите во јавните објекти во период кога има доволно дневна светлина

– Во јавните објекти, во сезона на ладење температурата на климатизерите да се местат не пониско од 27 степени, а во сезона на греење не повисоко од 20 степени

– Општините и градот Скопје, во рамките на буџетите, да инсталираат колекторски системи за загревање на вода, доколку тоа е разумно и исплатливо.

– Општините и градот Скопје целосно да го исклучат осветлувањето во излозите во период после работно време.

– Да се заменат старите сијалици со вжарено влакно со компактни флуоресцентни сијалици.

– Редовно да се менуваат филтрите на грејните тела, односно клима уредите во работните простории.

– Да се заменат старите прозорци во работните простории со нови ПВЦ прозорци за да се намали провевот.

– Да се инсталираат интелигентни системи за управување со потрошувачката на енерегија.

– Доколку има финансиски средства на располагање да се размисли да се инвестираат во подобрување на енергетската ефикасност во смисла промена на енергетски ефикасни прозори, подобрување на изолацијата, подобрување на енергетската ефикасност на системите за греење и ладење, инвестирање во фотоволтаични системи.

– Од редот на своите вработени да опоределат лица кои ќе се грижат за намалување на потрошувачката на енергија, согласно наведените препораки, применувајќи чести контроли во текот на работното време, а особено после завршување на работното време, со цел намалување на потрошувачката за 15 % споредено со истиот месец од минатата година.

4.2 Препораки за однесување на вработените во општините и градот Скопје и јавните претпријатија на општинско ниво

– Користење на скали наместо лифт, доколку е соодветно,

доколку е соодветно, за да се намали потрошувачката на енергија,

– Кратко и интензивно проветрување на просториите – во зима проветрување пред да се напушти канцеларијата, а во лето рано наутро кога воздухот надвор е свеж.

– Исклучување на светилките кога се напушта просторијата или може да се користи дневна светлина.

– Печатење само на оние документи кои се потребни и онолку копии колку што е неопходно.

– Да се исклучуваат сите компјутери по завршувањето на работата.

4.3 Препораки за јавното осветлување во општините и градот Скопје

Општините и градот Скопје да направат распоред, така што на половина од улиците и булеварите го исклучуваат јавното осветлување, наизменично, преку еден ден; или

5. Препорака за ЈП Патишта

Се препорачува на ЈП Патишта веднаш да отпочне со намалување на осветлувањето поставено на државните патишта до минимален сигурносен обем на осветлување на улици, плоштади и други објекти во земјава која ги опфаќа државните патишт

Владата донесе мерки за заштеда на струја до 15 отсто – за домаќинствата и компаниите се предвидени препораки, а за државните институции конкретни задолженија кои мора да се испочитуваат зашто во спротивно ќе следуваат санкции.

Македонија

Зошто СЕ КРИЕ СПОМЕН СОБАТА ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ во црковниот комплекс Свети Спас?

Published

on

Спомен-собата на апостолот на македонската револуционерна борба, Гоце Делчев која се наоѓа во црковниот комплекс Св. Спас, каде се наоѓа и неговото вечно почивалиште, од доаѓањето на СДС(М) на власт успешно се крие од очите на јавноста, велат од Комисија за култура на ВМРО-ДПМНЕ.

Тие додаваат дека иако во истиот комплекс е вдомен и Конзерваторскиот центар – Скопје, сепак останува нејасно зошто власта и институциите задолжени за промоција на ликот и делото на Делчев остануваат неми и незаинтересирани за промоција и презентација на биографската историја на македонскиот великан, за чија намена беше обновена спомен-собата со едукативна цел и намена – македонските и странските посетители на ова култно место да се запознаат со ликот и делото на македонскиот револуционер.

ВМРО-ДПМНЕ: Зошто СДС ја крие спомен собата на Гоце Делчев во Св. Спас? -  24 Инфо

– Проектот „Осовременување на постојаната музејска поставка Гоце Делчев – наш незаборав и вечен патоводител“ беше инициран и реализиран во периодот од 2013 до 2015 година, во време на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ, одобрен и фининсиран од Министерството за култура. Овој успешно реализиран проект за Делчев, денес во очи на неговиот роденден и јубилеј 120 години од загинувањето, тоне во заборав. Mузејската поставка фаќа прашина зад затворените врати, далеку од очите на јавноста, целосно игнорирана и заборавена од институциите на власта, потенцираат тие.

Нова музејска поставка во Спомен-собата на Гоце Делчев | skopjeinfo.mk

Според нив ваквиот девaстирачки пристап на Владата на СДС(М) кон сè што е македонско продолжува  успешно да се реализира, издигнувајќи се до степен на сопствена автоцензура, кога станува збор за промоција и презентација на македонската историја, притоа, плашејќи се и криејќи се од сопственото минато, свесно премолчувајќи сѐ што е поврзано со македонската историја, со една единствена  цел – да им се удоволи на уцените и барањата на соседите.

– Ваквиот наратив на македонско национално обезличување започнато во 2017 година метастазира на секое поле, па дури и со првиот симбол на Македонија, таткото на нацијата, Гоце Делчев. Од 2017 година изминаа повеќе чествувања и по повод раѓањето и по повод смртта на Делчев, а нему посветената и обновена музејска поставка сѐ уште не е претставена пред македонската јавност. Токму затоа институциите на власта се должни да дадат одговор пред македонската јавност: Зошто ја кријат спомен-собата на Гоце Делчев во комплексот Св. Спас подалеку од очите на народот? – прашуваат тие.

Continue Reading

Македонија

ГОЦЕ Е МАКЕДОНИЈА – 20 метарско платно за Делчев (ФОТО+ВИДЕО)

Published

on

Градскиот комитет на УМС на ВМРО-ДПМНЕ во пресрет на утрешното чествување на роденденот на нашиот великан Гоце Делчев во истоимениот студентски дом  направи акција за да ги потсетиме сите дека Гоце е Македонија, дека Гоце Делчев е фигура којашто обединува и да кажеме НЕ на сите обиди на македонската Влада или на некои странски Влади да го злоупотребат споменот на Гоце Делчев за внесување поделби и раздор во македонското општество, рече Борис Шамбевски од ВМРО-ДПМНЕ.

На овој чекор се решивме бидејќи бевме сведоци на невештото и по малку сервилно и недостоинствено постапување на властите во Македонија, почнувајќи од претседателот, парламентарното мнозинство и Владата кои чествувањето на споменот на нашиот великан го направија безбедносно прашање за кое дури заседаваше и Советот за безбедност, додаде тој.

Тој потенцира дека Гоце е најобединувачката фигура во македонската историја, дека Гоце Е Македонија и дека аманетот на неговото дело чиј плод е независна Република Македонија ниту ќе биде заборавен, ниту ќе биде напуштен од овој народ и обидите на Владата со делување и неделување да ја искористи оваа најсветла фигура од македонската историја за понатамошна поделба на македонското ткиво не може и нема да им успее.

–  Исто така дел од аманетот на Гоце е онаа славна и визионерска реченица за светот како поле за културен натпревар помеѓу народите. И во тој дух ги повикувам сите млади луѓе на мирно и достоинствено одбележување на споменот на овој великан онака како што нему и нам ни доликува, а оние било од земјава или од надвор што ќе се обидат да го злоупотребат овој лик за креирање на поделби во ова општество ниту му мислат добро на истото, ниту се достојни на ликот и делото на Гоце, а оние кои доаѓаат од странство, ниту пожелни во оваа држава, рече тој.

Истакна сите останати без разлика дали од земјава или од странство се добредојдени да му се поклонат на овој македонски великан.

–  Ова ви го кажува човек во чиешто семејство има жртви за идејата на Гоце – независна Република Македонија, рече Шамбевски.

Continue Reading

Македонија

Антикорупциска со КРИВИЧНА за Наумче Мојсовски

Published

on

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) на денешната 81 седница донесе одлука да достави иницијатива до Јавното обвинителство за кривично гонење на актуелниот директор на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски и членовите на централната комисија поради основани сомнежи за злоупотреба и непочитување на ваучер системот на финансирање фондации и спортски клубови.

ДКСК до Владата ќе достави и иницијатива за утврдување одговорност на овие лица, а до УЈП за извршување надзор на сите субјекти од областа на спортот во поглед на користење на средствата преку т.н. ваучер систем во периодот од 2020, 21 и 22 година.

Наумче Мојсовски е новиот директор на Агенцијата за млади и спорт

Според анализите на ДКСК годишно на овој начин се трошат околу една милијарда денари, што се вложуваат во спортот по разни основи, но АМС нема никаква отчетност како ги доделува и како се трошат овие средства.

ДКСК, исто така, смета дека е неопходно да се интервенира и во самиот Закон за спорт, со носење на некое ново решение за распределба на средства со почитување на утврдени критериуми, за што веќе се дадени одредени предлози до кабинетот на вицепремиерката за добро владеење и до АМС.

Членот на ДКСК Владимир Георгиев, појасни дека во 2021 година биле анализирани постапките и активностите при спроведување и користење на средства при доделување на ваучери од Агенцијата за млади и спорт и централната комисија, како и за пропустите и непочитувањето на Законот од страна на дел од федерациите и спортските клубови при конкурирањето, нивното користење на средствата и отчетност.

Освен од АМС, податоци биле побарани и од фудбалската, кошаркарската, ракометната и одбојкарската федерација, како и до спортските клубови кои користеле средства од ваучери во висина од над еден милион денари.

  • Не почитувајќи ги критериумите за доделување средства по ваучер системот постојат сомнежи дека Централната комисија во континуитет од 2020 година досега врши незаконска распределба, односно доделување ваучери на повластени корисници, федерации и клубови, согласно интересот на поединци и групи, можеби и политички партии и ги ставиле во неповолна положба оние спортски субјекти кои не добиле соодветни средства, иако тоа право законски им припаѓало, изјави Георгиев.              

Според ДКСК, постои сомневање дека претседателот и членовите на централната комисија во 2020, 21 и 22 година, по пат на искористување на службената положба и несовесно работење, заобиколувајќи ги законските процедури извршиле распределба на средства, со што го оштетиле буџетот на државата, но и лицата кои имале законско право на вакви средства, а не им биле доделени.

Билјана Ивановска, претседателка на ДКСК

Претседателката на ДКСК Билјана Ивановска, посочи дека тие не се против доделување средства на клубовите, туку да се направи праведен систем без фаворизирање.

-Не гледаме дека сите препораки кои го дадовме се правилно применети, така што јасно е дека овој систем не дава соодветни резултати. Се надевам дека овие податоци ќе бидат доволна основа за законски измени кои ќе изградат праведен систем, порача Ивановска.

ДКСК, исто така, изразува загриженост и тоа што со законските измени од јануари минатата година, членовите на централната Комисија се именуваат по предлог на Владата, без утврдени критериуми за нивниот избор. 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Трендинг

Copyright © 2021 Булевар.мк