December 15, 2019

Булевар

На вистинското место

Банкнота со Тито имаше огромна грешка, која никој не ја забележа!

На почетокот од осумдесеттите години на минатиот век, била донесена одлука постоечката серија на пари да се замени со нова, помодерна. Во новата серија, секоја поединечна банкнота требала да претставува една од југословенските републики и од едната страна да има лик од историска личност од таа држава, а од другата страна – мотив од државата. Во 1985 година излегла новата серија банкноти со воведувањето на банкнотата од 5000 динари со ликот на починатиот југословенски претседател, Јосип Броз Тито.


Дотогаш најголемата издадена и долгоочекувана банкнота предизвикала бура реакции во јавноста што трае до денес – не заради нејзината вредност, туку поради грешката што на почетокот никој не ја забележал.
Имено, покрај ликот на Тито се запишани годините на неговото раѓање, односно неговата смрт. Наместо 1892 – 1980, на банкнотата пишувало 1892-1930, па според тоа, Тито починал 50 години претходно.

%d bloggers like this: