Browse By

Advertising

Солза и смеа на Царина

Видео скеч на Солза и Смеа кој навистина ќе ве насмее. Екипата на Солза и Смеа патува празнично за Истабул во автобусот патници, но и еден поп. Патниците сметаат дека царинарникот нема да го праша попот дали носи нешто со него па ќе поминат лесно преку границата, па производте му ги тупнаа него, погледнете.