November 22, 2019

Булевар

На вистинското место

,,Селото кога ќе се донесе во град, следува : Кобило една не ова ливада!‘‘(видео)

Во градските населби, посебно во новите станбени објекти се доселуваат различни типови на луѓе, голем дел доаѓаат од селските средини, но има и луѓе кои живееле, живета во град но во со себе носат селски манири. Можеби тие живеат во град но и се граѓани или поранешни селани но нивната култура е на ниско ниво. Така е и со овие две комшивки…

%d bloggers like this: